Some photos of the players in Chinese National Renju Championship

Li Yi 6-dan (right)

The Chinese National Renju Championship will be held from October 3 to 5, 2019 in Haikou City, Hainan Province, which is located on Hainan Island, a beautiful island in the south of China.

In the following here are some photos of the players during the National Championship.

Gao Cong 4-dan
Ge Lingfeng 6-dan
Huang Liqin 6-dan
Lan Zhiren 6-dan (right)
Mei Fan 6-dan
Zhu Tianyi 4-dan (left) and Yin Licheng 6-dan (right)
Zhu Jianfeng 6-dan (left)
Jiang Qiwen 6-dan
Liu Yang 6-dan
Li Yi 6-dan (left) and Cao Dong 6-dan (right)
Zhu Kai
He Shirui