The 4th Renju National Mind Sports Games of China

Team Tournament top 3 from left: Jiangsu (Xi Zhenyang,Chen Jing,Xiao Huifang, Gu Liang); Hubei (Cao Dong, Mei Fan, Wang Qingqing, Tunnet Taimla); Shanghai (Zhu Jianfeng, Jiang Qiwen, Zheng Weinan, Ge Lingfeng)
The tournament hall

Part I. A Master Contest Full of Highlights

The 4th National Mind Sports Games of Renju was held in Longyou county of Quzhou city, there are fantastic hills and crystal clear rivers. It’s a place with long history of civilization where renju games would bloom with new glory.

There were 30 teams attended the sports games. 29 of them each representing a province and one representing the Financial Sports Association. This time there were 6 more teams compared with the 3rd National Mind Sports Games in 2015. And participants increased from 159 to 291 this time.

This time the game of renju were consisted of men group, women group, mixed adults teem group, teenage boys group, teenage girls group, mixed teenage group, totally 6 groups. Teenage groups was specially added this time, because it will provide a good platform for young people to take part in renju games. Mixed adults group is another change compared with last time due to its high strategy and popularity.

This time the Mind Sports Games was more intense than any of the past. Most of the players were aged 30 with long period of special training, and gained a lot of contest experience. The players were coming from all walks of life, even some of them are national renju champions and world renju champions. Cao Dong represented Hubei was both championships. Team World Renju Champion Zhu Jianfeng was a professional renju coach. From women participants, Li Xiaoqing had got 3 times of national elite renju champions and women world renju champion. Also there were QiGuan, YangYanxi, LanZhiren, HuoJiuxu, WuZhiqin, ShenLanxin etc, many famous players took part in the mind sports games.

Part II. Referees: Meet at Longyou, dedicate in Longyou

It was the end of autumn and getting colder while the Mind Sports Games were smoothly progressing with high enthusiasm. The 6 groups were sepereated in two stages from 9th November to 18th November. Leaded by Chief Referee Yang Chunyan, referee group was orderly organizing such high level, long period tournaments.

Referees

Referees were started prepare for the tournaments from 5th Nov. Came from different places of china, cooperated with each other, setting up the hall, they soon became a teem.

Some of them are renju players, some are renju coaches, some are school teachers, some are college students, they all love renju.

Chief referee Yang Chunyan(middle).
Tang Ming from Ningbo, Zhejiang

Tang had done the referee word of 2nd and 3rd Mind Sports Games. He has been promoting renju by teaching teenagers and kindergarten children from 2009. He set up a local renju association in Ningbo (Shuxing Qiyuan), during the weekends he taught students at Qiyuan.

Zhao Yan from Zhengzhou, He’nan

Zhao works at a real estate company. He learn renju from 2003, then got National Renju Coach Certificate and National Renju Referee Certificate. He did renju education and promotion during his spare time at Henan Sports Center. In the past several years he leads Henan team got many medals. What’s more, he was “National Excellent Renju Coach”.

Bian Xiaoqing from Lianyungang, Jiangsu

Bian is the principal of a kindergarten, she did referee in the Jiangsu Mind Games of Renju. She always take things serious. This time, besides the referee work she also took charge of facilities.

Guo Song from Jilin

He was born in 1998, just graduated from college, 4 dan renju player. Started learning renju from 2012, got 3rd in Jilin teenage renju tournament. He had won college group, college team group, men group and men team group of Jilin, totally 4 Jilin province champions. He had Chief referee of 2019 Jilin tournament and was determined to promote renju in Jilin.

Zhang Luyu from Tangshan

She is a model, host, etiquette trainer, teacher and referee for both go and checkers. She had been devoted to board game referee in Tianjin for many years.

Diao Jianwei from Beijing

Diao deals with legal fairs for a machine manufacturing company. He is also the director of renju referee committee of Beijing board game association. Diao had been organizing renju tournaments in Beijing for more than 20 years. This time he took responsibility for the game record group.

Part III. 26 Players Attended All 4 National Mind Sports Games of Renju

From Left, Ge Lingfeng, Mei Fan, Chen Xin, Qi Guan, Huo Jiuxu, Zhu Jianfeng, Gu Wei, Cao Dong, Liu Xun, Wang Qingqing, Lu Hai, Xu Yongwei, Yang Yanxi, Lan Zhiren, Wu Kan,
Huang Shengming

It had been 10 years from first National Mind Sports Games. During 10 years the sports items were increasing but our heart kept unchanged.

Individual winners

Part IV. Results

Men Group standings:

1Yang Yanxi Shandong847.5
2Jiang Qiwen Shanghai7.548
3Ai Xianping Liaoning6.553.5
4Zhu Jianfeng Shanghai6.549.5
5Lu Hai Hainan6.548.537.56
6Mei Fan Hubei6.548.537.55
7Chen Jing Jiangsu6.54837
8Qi Guan Sichuan6.54836.5
9Lin Yizhong Guangdong646
10Cao Dong Hubei644.5
11Tan Xinlin Liaoning643
12Huang Jianguang Henan642
13Huang Yufeng Shanghai5.550
14He Qifa Guangdong5.549
15Zhang Yifeng Jiangsu48.538.55
16Meng Jiehuan Inner Mongolia5.548.55
17Xi Zhenyang Jiangsu5.548
18Lan Zhiren Shandong5.543
19Zhang Wenbo Henan5.540.532.5
20Huang Liqin Guangdong5.540.531.5
21Xia Sheng Henan5.539
22Hong Shiguang Jiangxi54836.5
23Ge Lingfeng Shanghai54836
24Tang Shiqi Jiangsu547
25Wang Qichao Heilongjiang545
26Yin Licheng Hubei544.5
27Huang Shengming Hainan544
28Chen Jie Hebei541
29Yang Tingyu Beijing540.531.5
30Liu Chao Henan540.530.5
31Zhan Liyang Hubei536.5
32Liu Yang Shandong4.546.5
33Xie Zengzhong Fujian4.545.5
34Ni Zhongxing Anhui4.545
35Xu Jiaqi Hebei4.543
36Hu Yu Beijing4.542
37Xie Weixiang Zhejiang4.540
38Fan Xingcen Zhejiang4.538.5
39Wang Qian Chongqing444.5
40Huang Yifeng Financial Sports442.5
41Yue Yongjian Shaanxi439
42Tao Junji Zhejiang43628.54
43Li Shuo Heilongjiang43628.54
44Zhou Yuxin Financial Sports435.5
45Yao Zhaoxian Fujian434.5
46Hu Long Yunnan434
47Zhu Kai Guangdong3.541
48Chen Xin Sichuan3.540.5
49Zhang Jiguo Zhejiang3.539.5
50Zou Jialai Heilongjiang3.535.5
51Huang Xiaoping Chongqing3.535
52Wu Kan Fujian3.53326
53Zhang Yandi Chongqing3.53325
54Yang Shusen Gansu3.532.5
55Chen Zhuoxian Financial Sports3.532.5
56Shi Hexin Financial Sports338
57Jiao Zhongqi Ningxia337.5
58Li Gang Gansu331.5
59Jin Donglei Qinghai331
60Yan Jiajun Jiangxi329.5
61Wang Hanyu Qingdao234
62Wang Lancheng Gansu230.5
63Li Zekai Qingdao230
64Wang Tianyu Qingdao229
65Zhou Ruilei Jiangxi226

Women Group standings:

1Wang Qingqing Hubei8.551
2Li Xiaoqing Sichuan7.551.5
3Wu Zhiqin Hubei6.554.5
4Liu Xun Hubei6.550
5Dong Xiaoli Hubei6.549.5
6Shen Lanxin Sichuan651
7Zheng Weinan Shanghai648
8Wan Junhong Liaoning642.5
9Li Zhuowen Jilin642
10Xiao Huifang Jiangsu5.551.5
11Huo Jiuxu Henan5.548
12Liu Qin Sichuan5.547.5
13Wang Yelin Shandong5.543
14He Xian Shandong5.542
15Cheng Yanzhen Zhejiang551
16Jin Yichan Zhejiang546
17Dong Chenying Shanghai545.5
18Xu Lingqin Zhejiang54234
19Yu Yajun Hainan54233
20Wang Zhe Shanghai540.5
21Cao Xueyu Beijing539
22Peng Lulu Beijing535.5
23Zhu Xiaojuan Yunnan4.548.5
24Xu Jiaxin Shanghai4.541
25Zhang Peipei Shaanxi4.540
26Jin Meng Henan4.539.5
27Liu Zhao Hebei441.5
28Yu Yaping Guangdong440.532.5
29Zheng Yining Zhejiang440.532
30Feng Jiao Shaanxi437.5
31Feng Ting Financial Sports43629.5
32Zhao Meiyu Heilongjiang43628
33Zhao Haixia Inner Mongolia434.5
34He Yinfei Gansu431
35Li Xiaofang Guangdong3.540.5
36Guo Meng Tibet3.537
37Chen Jing Gansu3.536273
38Lu Lu Financial Sports3.536273
39Gong Xiuqin Qinghai3.534
40Mao Wenjing Jiangxi3.531.5
41Zhou Wen Jiangxi3.528.5
42Wang Na Jiangxi335.5
43Yin Huijuan Financial Sports331.5
44Guo Ling Inner Mongolia2.532.5
45Li Mengting Jiangxi2.529.5
46Shao Ying Gansu233
47Liu Jing Ningxia1.532.5
Team Tournament winners Hubei

Mixed Team Tournament standings:

 1. Hubei (Cao Dong, Mei Fan, Wang Qingqing), 5.5, 31.5
 2. Jiangsu (Xi Zhenyang, Chen Jing, Xiao Huifang), 5.5, 29.5
 3. Shanghai (Zhu Jianfeng, Jiang Qiwen, Zheng Weinan), 5.5, 27.0
 4. Hainan (Lu Hai, Huang Shengming, Yu Yanjun), 5, 31.0
 5. Zhejiang (Xie Weixiang, Zhang Jiguo, Cheng Yanzhen), 5, 22.5
 6. Shandong (Liu Yang, Yang Yanxi, Wang Yelin), 4, 30.5
 7. Sichuan (Qi Guan, Chen Xin, Li Xiaoqing), 4, 28.0
 8. Liaoning (Ai Xianping, Tan Xinlin, Wan Junhong), 4, 27.5
 9. Guangdong (He Qifa, Huang Liqin, Yu Yaping), 4, 25.5
 10. Henan (Huang Jianguang, Xia Sheng, Huo Jiuxu), 4, 20.5
 11. Beijing (Zhu Tianyi, Shi Xiaolin, Cao Xueyu), 3.5, 29.5
 12. Shaanxi (Zhang Xiaojian, Ma Hongzhou, Liu Hongping), 3, 25.5
 13. Inner Mongolia (Meng Jiehuan, Zeng Yijiang, Zhao Haixia), 3, 25.0
 14. Yunnan (Hu Long, Zhang Yuhong, Zhu Xiaojuan), 3, 24.0
 15. Hebei (Chen Jie, Xu Jiaqi, Liu Zhao), 3, 19.0
 16. Heilongjiang (Wang Qichao, Li Shuo, Zhao Meiyu), 3, 15.5
 17. Financial Sports (Zhou Wentao, Shi Hexin, Cai Qing), 2, 21.0
 18. Qinghai (Jin Donglei, Wang Fangwen, Gong Xiuqin), 2, 16.0
 19. Jiangxi (Yan Jiajun, Zhou Ruilei, Zhou Wen), 1, 22.5
 20. Qingdao (Hu Wenyuan, Liu Jiahui, Wu Tong), 0, 19.5

Children Team Tournament standings:

1. Shanghai (Kang Zheming, Zhang Xiuqi, Zhang Xinyi), 5.5, 29.5

2. Shandong (Jiao Zhengrui, Li Jiajun, Wang Jiayi), 5.5, 28.0

3. Zhejiang (Kang Tingrui, Lei Yufei, Zhang Yunshu), 5, 29.5

4. Ningbo (Li Bolai, Chen Zihan, Wang Kemiao), 5, 26.5

5. Sichuan (Zhang Shuhao, He Shirui, He Lewei), 5, 24.5

6. Hubei (He Yucheng, Ma Chenzhi, Wu Yufan), 4, 33.0

7. Guangdong (Huang Yi, Wu Junlang, Pan Yixuan), 4, 27.0

8. Heilongjiang (Lü Xinghan, Wang Jingrui, Wang Zizhu), 4, 24.5

9. Hebei (Zhou Zijian, Yin Haoxuan, Gong Yixuan), 4, 18.5

10. Jiangsu (Lin Xinping, Xu Chengxiang, Liu Shaoqi), 3.5, 29.0

11. Hunan (Li Jiapeng, Li Wenda, Wang Huiyi), 3.5, 21.5

12. Beijing (Yang Wenjun, Zhang Zhihao, Zhou Xiaoyan), 3, 25.5

13. Qingdao (Liu Runze, Wei Shuhuai, Wang Yue), 3, 24.0

14. Hainan (Chen Hongquan, Han Ningyuan, Ma Yike), 3, 20.0

15. Inner Mongolia (Nie Hehong, Yang Zetai, Li Jiatong), 2.5, 20.5

16. Shaanxi (Ren Xinyang, Wang Huanyu, Ma Siyu), 1.5, 24.5

17. Ningxia (Zhang Tiantai, Deng Yingdong, Cheng Jia), 1, 20.5

Individual boys top 3:

1. Zhang Xiuqi, Shanghai

2. Kang Zheming, Shanghai

3. Kang Tinrui, Zhejiang

Individual girls top 3:

1. Wang Kemiao, Ningbo

2. Zhang Yunshu, Zhejiang

3. Yao Jiaying, Shanghai